ungerade min.
5 Front Squat @70%
gerade min.
3 Jerks

7 Runden